laoder img

Top 10 Armenian Foods

  • Գրվել է: 2024-04-13 11:13:10
  • Դիտումներ: 11796

Meat dishes

However it may be banal, but the shish kebab (khorovats) is perhaps one of the most ordered dishes in the restaurants of Armenia. You can argue about which country is the first to have a brilliant idea of ​​preparing a shish kebab.In Armenia you can order   juicy meat cooked in a special oven, which is marinated in pre-prepared spices that give it such a unique flavor. And it does not matter whether you choose pork or lamb, or maybe chicken, you will remember the taste for a long time!

 

Այլ հետաքրքիր նյութեր

Բացահայտիր աշխարհը

img description

Պրահայի 10 տեսարժան վայրերը

2024-04-13 10:45:13
img description

Շնչող քարեր

2024-04-13 06:51:02
img description

Բացիր պատուհանը

2024-04-13 10:06:33
img description

Վիրտուալ տուր Վան Գոգի թանգարանում

2024-04-13 10:53:11
img description

Ի՞նչ բերեմ քեզ Հռոդոսից

2024-04-12 17:02:16
img description

11 հետաքրքիր փաստ Կիպրոսի մասին

2024-04-13 09:23:11