laoder img

Mediterranean Beach

Լիմասոլ

Hotel details

1-ին գիծ

Լառնակայի օդանավակայանից հեռավորությունը 47.3 կմ է, Լիմասոլ քաղաքի կենտրոն կարելի է հասնել ընդամենը 8 րոպեում:

Բացօթյա լողավազան

5 ռեստորան, մանկական ակումբ, սպա կենտրոն, թենիսի կորտ

Request

Featured articles

img description

Top 10 Armenian Foods

2021-12-02 23:49:16

Top 10 Armenian foods which can attract your attention when you decide to visit Armenia. The trad...[More]

img description

Ecotourism

2021-12-02 22:23:46

What eco-tours are offered in Armenia? Ecotourism is acquiring new dimensions and finding new rou...[More]

img description

Medical Tourism In Armenia

2021-12-03 04:48:55

...[More]