laoder img

Գրիգ Հաուզ Էկո Ռեզորթ

Սենյակի տեսակ Նախաճաշով Նախաճաշ + ճաշ Նախաճաշ + ընթրիք 3-անգամյա սնունդ
Էկոնոմ մեկտեղանի 18 000 դրամ 22 000 դրամ 22 500 դրամ 25 500 դրամ
Էկենեմ երկտեղանի 22 000 դրամ 30 000 դրամ 31 000 դրամ 37 000 դրամ
Ստանդարտ մեկտեղանի 28 000 դրամ 32 000 դրամ 32 500 դրամ 35 500 դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 32 000 դրամ 40 000 դրամ 41 000 դրամ 47 000 դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 3 անձի համար 38 000 դրամ 46 000 դրամ 47 000 դրամ 53 000 դրամ
Ընտանեկան 2 անձի համար 34 000 դրամ 42 000 դրամ 43 000 դրամ 49 000 դրամ
Ընտանեկան 4 անձի համար 44 000 դրամ 60 000 դրամ 62 000 դրամ 74 000 դրամ
Ընտանեկան 2 սենյակով 4 անձի համար 50 000 դրամ 66 000 դրամ 68 000 դրամ 80 000 դրամ
Լյուքս 54 000 դրամ      
Հավելյալ մահճակալ 6 000 դրամ      

Մինչև 6 տարեկան երեխաների գիշերակացն անվճար է:

6-11 տարեկան երեխաների գիշերակացի համար գործում է 50% զեղչ:

Սոճուտ հանգստյան տուն

Սենյակի տեսակ Արժեքը
Մինի երկտեղանի 34 000 դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 38 000 դրամ
Ստանդարտ սուպերիոր երկտեղանի 38 000 դրամ

Հավելյալ ահճակալի արժեք` 14 000 դրամ:

Արժեքները ներառում են`

  • 3-անգամյա սնունդ
  • Մանկական խաղահրապարակ
  • Կինոդահլիճ
  • Սեղանի թենիս
  • Ֆուտբոլլի և վոլեյբոլի դաշտեր
  • Wi-Fi
  • Ավտակայանատեղի