laoder img

Սևանի հյուրանոցներ

  1. Գլխավոր
  2. Սևանի հյուրանոցներ

Կապուտակ Սևան

Սենյակի տեսակ 1 օրվա արժեք 3 օր և ավելի
Double A /լճին նայող/  1-2 անձ 28 000 դրամ 25 000 դրամ
Dounle B /1-ին հարկ/  1-2 անձ 22 000 դրամ 20 000 դրամ
Կիսալյուքս А / 3 անձ 32 000 դրամ 30 000 դրամ
Կիսալյուքս B /4 անձ 36 000 դրամ 33 000 դրամ
Լյուքս / լճին նայող/ 2-4 անձ 40 000 դրամ 38 000 դրամ
Լյուքս /2 սենյակ/ 4-5 անձ 50 000 դրամ 45 000 դրամ
Double C /առանց նախաճաշ/ 2 անձ 16 000 դրամ 16 000 դրամ
Deluxe appartments A /3 ննջարան/ 5 անձ 48 000 դրամ 45 000 դրամ
Deluxe appartments B /2 ննջարան/ 4 անձ 38 000 դրամ 35 000 դրամ
Երկհարկանի քոթեջներ /6-8 անձ/ 100 0000 դրամ 100 000 դրամ

Արժեքները ներառում են նախաճաշ:

Ծովասար

Սենյակի տեսակ Անձերի քանակ Ցածր սեզոն Միջին սեզոն Բարձր սեզոն
Մեկ ննջարանով դելյուքս ապարտամենտ 2 32 000 դրամ 38 000 դրամ 48 000 դրամ
Մեկ ննջարանով դելյուքս ապարտամենտ 2+1 34 000 դրամ 40 000 դրամ 50 000 դրամ
2 ննջարանով դելյուքս ապարտամենտ 4 46 000 դրամ 55 000 դրամ 68 000 դրամ
2 ննջարանով դելյուքս ապարտամենտ

4+1

48 000 դրամ 57 000 դրամ 70 000 դրամ
2 ննջարանով դելյուքս քոթեջ 4 65 000 դրամ 78 000 դրամ 95 000 դրամ
2 ննջարանով դելյուքս քոթեջ 4+1 67 000 դրամ 80 000 դրամ 97 000 դրամ