laoder img

Լոռի հյուրանոցներ

 1. Գլխավոր
 2. Լոռի հյուրանոցներ

ԹԵԺ ԼԵՌ

Սենյակի տեսակ Ցածր սեզոն Միջին սեզոն Բարձր սեզոն
Ստանդարտ մեկտեղանի 18 500 դրամ 21 700 դրամ 23 700 դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 24 500 դրամ 27 700 դրամ 29 700 դրամ
Դելյուքս մեկտեղանի 24 800 դրամ 28 500 դրամ 31 500 դրամ
Դելյուքս երկտեղանի 30 800 դրամ 34 500 դրամ 37 500 դրամ
Սուիթ մեկտեղանի 28 500 դրամ 32 500 դրամ 35 500 դրամ
Սուիթ երկտեղանի 34 500 դրամ 38 500 դրամ 41 500 դրամ
Դուպլեքս ապարտամենտ /4անձ/ 53 000 դրամ 65 000 դրամ 71 000 դրամ
Քոթեջ /6 անձ/ 58 000 դրամ 72 000 դրամ 77 000 դրամ

Արժեքները ներառում են`

 • Նախաճաշ 
 • Ընթրիք
 • Բացօթյա լողավազան
 • Բաց լողավազան 
 • Wi-Fi
 • Ավտոկայանատեղի
 • Մանկական խաղահրապարակ
 • Գրադարան
 • Սեղանի թենիս